sửa chữa BlackBerry mất sóng 2G , 3G

sửa chữa BlackBerry mất sóng 2G , 3G

 

Sữa chữa Blackberry BB10 mất sóng

 

Hiện nay Quyenphuong Mobile đã sửa thành công tất cả các loại BlackBerry bị mất song, mất 3g, mất 2G

giá tư 250k

Bh 3 tháng

call 0944653579

sửa Blackberry z10 mất sóng , 2G hoặc 3G

sửa BlackBerry Q10 mất sóng ,2G hoặc 3G

sửa BlackBerry 9900 mất sóng , 2G hoặc 33

 

sửa chữa BlackBerry

Về đầu trang